Bön i Ahl-ul-Bid´as moské

Fråga: Kan man förstå från rubriken ”Det skall inte slaktas där det har slaktats för någon annan än Allâh” att man inte skall be i Ahl-ul-Bid´as moskéer?

Svar: Innovationerna varierar. Om de är otro och otro och avguderi praktiseras i moskén, skall det inte bes i den. Om innovationerna inte är avguderi eller otro, så hör de till synderna. I så fall skall man inte låta bli att be med dem. Be samlingsbönen med dem.