Bön hos fru

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/393-394)

555 – Jag hörde min fader säga:

Om en resenär anländer till ett ställe där han har en fru eller boskap, ber han fulltaliga böner. Det är Ibn ´Abbâs åsikt.”