Bön för självmördaren

Fråga: Får man be om nåd för personen som har begått självmord?

Svar: Han är muslim. Självmördaren har gjort en stor synd utan att ha lämnat islam. Begravningsbönen skall bes för honom. Andra än imamen skall be för honom. Han skall tvättas och lindas. Begravningsbönen skall bes för honom eftersom han är muslim. Likaså får det bes för honom.