Bön för ledarna – Ahl-us-Sunnahs signum

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 484-485

Fråga: Vissa predikanter ber inte för ledarnas rättfärdighet, vägledning och framgång. Hör det till Salafs metodik att be för dem? Och vad anser ni om så kallad förståelse om nutida frågor (فقه الواقع)?

Svar: De lärde säger att bön för makthavare, såväl på fredagspredikan som annars, kännetecknar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till skillnad från Khawâridj och Mu´tazilah. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att bön för makthavare hör till de viktigaste frågorna eftersom de vet att rättfärdiga makthavare medför rättfärdiga medborgare. Vi ber ju Allâh vägleda otrogna, varför kan vi då inte be Allâh vägleda muslimska makthavare? Det är alltså korrekt att be för makthavare, muslimer, oss själva och våra föräldrar. Imâm Ahmad och andra imamer sade:

Hade jag besuttit en bönhörd bön, skulle jag bara bett för makthavaren.”1

I samband med fredagspredikan bad de för makthavarna för att visa sitt avståndstagande från Khawâridj och Mu´tazilah. På samma sätt bad de Allâh vara nöjd med de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî för att visa sitt avståndstagande från Râfidhah. Dels visar det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm, dels visar det avvikelse från innovatörer.

Angående förståelse om nutida frågor (فقه الواقع), så vill Allâh (djalla wa ´alâ) att vi förstår oss på religionen. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

”Men alla troende bör inte gå ut i strid. Om några i varje grupp blir kvar kan de fördjupa sina kunskaper i religionen för att sedan varna de sina vid deras återkomst så att de är på sin vakt.”2

Att förstå sig på religionen, på Qur’ânen och Sunnah – det är sann förståelse.

1Abû Nu´aym (8/91) och al-Khallâl (9).

29:122