Bön för de döda via passage

Fråga: Är det föreskrivet för personen som kör förbi en begravningsplats att ge den föreskrivna och rapporterade fredshälsningen till de döda?

Svar: Det finns inget specifikt bevis för det. Med det menar jag en autentisk hadîth. Dock finns det en hadîth i at-Tirmidhîs ”as-Sunan” som säger att den som passerar en begravningsplats skall läsa den kända bönen för de döda. Just den formuleringen består av en svaghet. Den är inte autentisk när det kommer till passagen.

Ni vet ju att syftet med gravbesöken efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade förbjudit dem är att både besökaren och den besökte gagnas. Den besökte gagnas av besökarens bön. Besökaren gagnas av dödens lärdom. Bådadera äger tvivelsutan rum ehuru det rör sig om en passage. Dock är det ultimata i förhållande till besökaren att han besöker gravarna och inte bara passerar dem. Det är vad jag har att säga och Allâh vet bättre.