Bön för Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att be om förlåtelse, nåd och paradis för Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Om de är muslimer som inte har lämnat islam med sina innovationer, ber man för dem. De skall rådas och manas till att lämna innovationer. Det skall bes för dem tillsammans med de övriga muslimerna. De betraktas som syndiga monoteister. Det enda undantaget är om deras innovation är avguderi och otro som utesluter dem ur religionen. Exempel på det är att de ber till andra än Allâh och gravar. Det är en hednisk innovation. Samma sak gäller att bygga skulpturer på gravar för att de skall dyrkas och högaktas.