Bön efter Tâwâf under förbjuden tid

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/724-725)

965 – Jag frågade min fader om varvning runt Huset efter gryning. Han svarade:

Det är harmlöst. Det är också harmlöst att be två Raka´ât efteråt bakom Ibrâhîms ståplats.”

966 – Jag frågade min fader:

Om han ber fler än två Raka´ât då?”

Han svarade:

Det tycker jag inte om.”

Han föraktade det. al-Hasan och al-Husayn varvade Huset efter ´Asr och bad därefter. Ibn Abî Mulaykah sade:

Jag såg Ibn ´Abbâs varva Huset och be därefter.”

967 – Jag frågade min fader om varvning runt Huset efter ´Asr. Han svarade:

Det är harmlöst att be.”

Det vill säga två Raka´ât bakom Ibrâhîms ståplats efter varvningen.