Bön efter sömn

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/128)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

“Och vaka under någon del av natten i frivillig bön.”1

Det vill säga att du vaknar på natten för att be. Tahadjdjud är bara efter sömn. Versen påbjuder att man vaknar på natten för att be. I begynnelsen var nattbönen obligatorisk både för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundet. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

“Du som sveper in dig! Vaka under natten, inte hela.”2

Sedan hävdes denna plikt i förhållande till samfundet och ersattes med fem böner om dagen. För profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) däremot förblev nattbönen obligatorisk.

117:79

273:1-2