Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade:

Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah.

571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade:

Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex Raka´ât, med Taslîm efter varannan Rak´ah. Alla dagsböner bes två och två.”