Bön bland gravar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (46)

Även om en bön bland gravar tillägnas Allâh allena, är den ogiltig. Ty en sådan bön är strängt förbjuden. Den är alltså både förbjuden och ogiltig. Så om en person ber en obligatorisk bön bland gravar, är hans bön ogiltig eftersom den är förbjuden. Förbud fordrar ju ogiltighet. Detta förbud är till för att förebygga avguderi. Det vill säga om personen står vid en grav och ber till Allâh. Men om han står och ber där utav högaktning för graven och i hopp om välsignelse från graven, är handlingen avguderi.