Bön bakom sittande imam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/136-137)

al-Bukhârî sade:

51 – Kapitel om att imamen har utsetts för att följas och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad sittande under sin sjukdom som han dog av.

Medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad sittande bad folket stående. al-Bukhârî vill antyda att detta är ett undantagstillstånd, ty folket rättade sig inte efter imamens sittning utan bad stående. Denna problematik löses i ljuset av att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) stod upp när han inledde bönen med dem. I och med att de inledde bönen stående, måst de avsluta den stående. Det bevisas av att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde bönen sittande och följeslagarna stod upp bakom honom, visade han dem att sätta sig ned. Därefter berättade han för dem att be sittande när imamen ber sittande.