Bön bakom sektmedlemmar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (888)

Fråga: Är det tillåtet att be bakom Ibâdhiyyah?

Svar: Som hadîthen säger är var och en som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, ber vår bön, vänder sig mot vår böneriktning, äter av vår slakt och slaktar vår slakt muslim. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det som är till vår fördel är till hans fördel, och det som är till vår nackdel är till hans nackdel.”

Det enda undantaget är om han förnekar något självklart i religionen. Visserligen är Ibâdhiyyah en av de vilsna sekterna i islam, men det är inte tillåtet att beskylla alla i en vilsen islamisk sekt för otro, oavsett om det handlar om Shî´ah, Ibâdhiyyah – som tillhör Khawâridj – Murdji’ah eller Mu´tazilah. Det är en sak. En annan sak är att ingen individ får beskyllas för otro förrän denne saknar ursäkt. Så om denne imam tillhör de vilsna sekterna och vi hör att han uttalar sig hädiskt och därtill saknar ursäkt för det han säger, är det inte tillåtet att be bakom honom, oavsett om han tillhör Ibâdhiyyah, Shî´ah eller någon annan sekt.