Bön bakom inkapabel imam

Så länge den inkapable imamen besitter de krav som kvalificerar honom till att leda bönen, så är det inte föraktfullt för honom att leda bönen än mindre ogiltigt. Jag ser ingen skillnad mellan honom som ber sittande eftersom han inte kan stå upp, vilket är en pelare, och den blinde imamen som inte kan skydda sig mot urin liksom den seende. Ty båda gör vad de klarar av:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”1

Imâm ash-Shawkânî har en viktig studie kring bönens giltighet bakom en muslimsk syndare, ett minderårigt barn och en imam vars bön och rening är nedsatta. Hänvisa till hans bok ”as-Sayl al-Djarrâr”2. Den är mycket värdefull.

12:286

21/247-255.