Bön bakom imam som innoverar efter bönen

Fråga: Finns det någon regel för Adhkâr? Vi ser hur det finns grupper som framför allt utser en speciell tid efter Maghrib då de läser Dhikr högt.

Svar: Regeln för Adhkâr och all annan dyrkan är att handlingen finns i Sunnah. Det som finns i Sunnah är korrekt. Det som inte finns i Sunnah är innovation. I princip är all dyrkan förbjuden tills motsatsen bevisas. Har de som samlas efter Maghrib och läser Takbîr eller Tasbîh högt och kollektivt något bevis från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna för det? Nej. Så om handlingen har vare sig rapporterats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller de renläriga kaliferna så är den ingen Sunnah utan en innovation som skall förbjudas.

Fråga: Efter Maghrib ber de [frivillig bön] i samling. Efter bönen höjer de rösterna och i synnerhet imamen och de ledda därefter.

Svar: Böner i samling skall endast bes om de stöds av bevis från Sunnah; de fem obligatoriska bönerna, Tarâwîh i Ramadhân, solförmörkelsebönen (om vi säger att den är Sunnah) och regnbönen. Det är inte föreskrivet att be Rawâtib och nattbönen i samling. Det är dock harmlöst att göra det ibland. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det med Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd och Hudhayfah bin al-Yamân.

Fråga: Vad är domen för att be med denna samling med tanke på att de utser denna tid till…?

Ibn ´Uthaymîn: Du menar att du leds…

Frågeställare: Av imamen, ja.

Svar: Det är harmlöst att be med dem. Denna innovation är ingen otro. Det är harmlöst att du ber bakom honom. Denna innovation är ingen otro. Men om du fruktar att din bön bakom honom blir prövande för honom eller andra, låter du bli att be bakom dem.