Bön bakom dryg imam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/166-167)

al-Bukhârî sade:

60 – Imam drar ut på läsning varvid en man i behov lämnar bönen och ber själv

700 – Muslim berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr, från Djâbir bin ´Abdillâh, från Mu´âdh bin Djabal som brukade be med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter han återvände och ledde de sina i bön.

701 – Muhammad bin Bashshâr berättade för mig: Ghundur berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga:

Mu´âdh bin Djabal brukade be med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter han återvände och ledde de sina i bön. Han bad ´Ishâ’ och läste ”al-Baqarah” varpå en man gick därifrån. Då det föreföll att Mu´âdh förtalade honom, berättade han det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Stor prövare. Stor prövare. Stor prövare” eller ”Prövare. Prövare. Prövare.” Han befallde honom att läsa två suror från de medellånga surorna från och med Qâf till slutet.” ´Amr sade: ”Jag kommer inte ihåg vilka de var.”1

Hadithen bevisar att om imamen drar ut på sin läsning och en i samlingen har bråttom, får denne gå därifrån. Det får han också göra om han inte har bråttom, förutsatt att imamen läser längre än vad Sunnah påbjuder. Hadithen är nämligen inte inskränkt i den bemärkelse att den ledde måste ha bråttom för att få lov att lämna bönen. Därför är det bättre att förstå den oinskränkt. Men vad innebär för lång eller för kort bön? Den läsning som är längre än Sunnah är för lång, och den läsning som stämmer överens med Sunnah är underlättad. Allt kortare än så är försumlighet. Så om imamen läser surorna ”as-Sadjdah” och ”al-Insân” i Fadjr, så har han bett en underlättad bön och ingen lång sådan. Därför var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön både den enklaste och den fullkomligaste. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag har inte bett bakom någon imam som ber så lätt och fullkomligt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Om de lata skulle klaga på att imamen är dryg då han läser surorna ”as-Sadjdah” och ”al-Insân” i Fadjr, säger vi att han inte alls är dryg. Den som är van vid kortare bön är försumlig. Den som läser enligt Sunnah underlättar.

1Muslim (465).