Bön bakom den sovande och vänlighet mot den sovande frun

al-Bukhârî sade:

103 – Bön bakom den sovande

512 – Musaddad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från ´Â’ishah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och bad medan jag låg utsträckt på hans madrass. När han skulle be Witr väckte han mig så att jag också kunde be Witr.”

Hadîthen bevisar hur bra och vänlig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var mot sin hustru. Utav vänlighet mot henne lät han henne sova medan han stod och bad. När endast Witr var kvar väckte han henne till det.