Bokstavligt grepp av vara

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Räcker det med förmåga att gripa tag i varan för att man ska anses ha gripit tag i den?

Svar: Nej. Man ska bokstavligt gripa tag i den.