Bokstävernas dygd

Allâh (ta´âlâ) säger:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

”Nûn. Vid pennan och det som de skriver ned! Tack vare din Herres nåd är du inte besatt!”1

Den korrekta åsikten är att bokstäver som Nûn, Qâf och Sâd är alfabetiska bokstäver som Herren (subhânah) inleder vissa kapitel med.

Kapitlen inleds aldrig med dessa bokstäver utan att Qur’ânen nämns efteråt. När Allâh nämner den i Qur’ânen i detta fall göra Han det antingen genom att svära vid den eller berätta något om den. Det enda undantaget är kapitlen Maryam och al-Qalam. Allâh (´azza wa djall) säger:

المذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

”Alif Lâm Mîm. Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som är gudsfruktiga.”2

الماللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ

”Alif Lâm Mîm. Allâh – det finns ingen annan sann gud än Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Steg för steg uppenbarar Han för dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser]; det är Han som uppenbarade Tora och Evangeliet.”3

المصكِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

”Alif Lâm Mîm Sâd. En skrift har uppenbarats för dig – ängslas inte i ditt hjärta över detta – för att du med den skall varna [förnekarna] och förmana de troende.”4

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ

”Alif Lâm Mîm Râ. Detta är budskap ur en uppenbarad Skrift; det som uppenbaras för dig av din Herre är sanningen, även om de flesta människor inte vill tro.”5

Häri finns ett anspråk på dessa bokstävers dygd, väldiga position och ädelhet. De är grunden till Hans tal och skrifter som Han (subhânah) har uttalat, uppenbarat för Sina sändebud och väglett Sina tjänare med. Via dessa bokstäver har Han fått Sina tjänare lära känna Honom, Hans namn, Hans egenskaper, Hans handlingar, Hans befallningar, Hans förbud, Hans hot och Hans löfte. Via dessa bokstäver känner vi till det goda och det onda, det fina och det fula. Allâh har fått människorna att uttala dem så att de kan uttrycka sig om det som de finner innerst inne på det enklaste, klaraste och koncisaste sättet. Det hör till en av Hans största gåvor till dem. Det hör också till ett av Hans största budskap. Därför fördömde Allâh dem som dyrkar gudar som inte kan tala samtidigt som Han gav Sina tjänare talet som gåva.

I dessa bokstäver framhävs Hans fullkomliga herravälde, gåvor och favörer. De har mer rätt att sväras vid än natten, dagen, solen, månen, himlen, stjärnorna och andra skapelser. Dessa bokstäver bevisar på det starkaste sättet Hans enhet, makt, vishet, fullkomlighet, tal och Hans sändebuds trovärdighet.

168:1-2

22:1-2

33:1-3

47:1-2

513:1