Boko Haram är okunniga och vilsna Khawâridj

Saudiarabiens allmänne Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh fastställde att nigerianska Boko Haram är en grupp vilsna Khawâridj och att deras handlingar förstör för både islam och muslimerna. Han lade till att Boko Harams handlingar är förbjudna och konspirerade1 när han kommenterade massakern i Nigeria som krävde uppemot 300 människoliv.

Han konstaterade att kidnappningen på flickorna hör till de vilsna sekternas ageranden och även om de hävdar kamp så är det en okunnig grupp som endast hyser agg mot islam och muslimerna. Han underströk att gruppen varken har rätt eller är vägledd och att islam är mot kidnappningar, mord och övergrepp.

Vad beträffar gruppens hot om att gifta bort flickorna, så sade Saudiarabiens Muftî att kidnappningar är förbjudna och att rövare inte förfogar över andras äktenskap. Han poängterade att gruppen är konspirerad för att förstöra islams rykte. De måste rådas och deras dåliga tillstånd måste klargöras för dem och fördömas. De är en förtryckande grupp.

1Tidningen al-Hayâh, 2014-05-09.