Bokhyllorna skall inte bestå av Ahl-ul-Bid´ahs böcker

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”Sätt inte in avskummande böcker i din bokhylla och förvirra inte din hjärna med dem. Detta gäller i synnerhet innovatörernas böcker. De är ett dödligt gift.”

En student skall se till att samla böcker. Han skall prioritera de viktigaste böckerna. Det är dock varken bra eller vist att personen med en låg lön köper en massa böcker för att sedan stå utan pengar så att han behöver låna av andra. Det är ett dåligt förfogande. Därför befallde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mannen som ville gifta sig och inte hade något att ge i brudgåva att ta lån av andra.

Se till att ha de fundamentala och grundläggande böckerna till skillnad från de moderna. Det finns författare idag som saknar en djupt rotad kunskap. Om du läser en av deras böcker ser du att den är ytlig. Det är möjligt att han citerar ordagrant och det är möjligt att han förvränger orden till långa meningar, men det är bara avskum. Håll dig därför till de fundamentala och grundläggande böckerna som Salafs böcker. De är bättre och mer välsignade än de senare böckerna.

Därefter skall du också se till att inte ha böcker i din bokhylla som det inte finns något gott i. Nu talar jag inte om böcker som är skadliga. Jag talar om böcker som det inte finns något gott i. Det finns tre typer av böcker. Bra böcker. Dåliga böcker. Böcker som varken är det ena eller det andra. Se därför till att hålla bokhyllan ren på böcker som det inte finns något gott i. Det finns böcker som kallas för ”litterära”. De dödar bara ens tid och är värdelösa. Det finns böcker som är oklara. De består av särskilda ideologier och metodiker. Dem skall du inte heller ha i bokhyllan.