Bokens folk slaktar i Allâhs namn

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/29-30)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

“Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och Bokens folks föda är tillåten för er och er föda är tillåten för dem.”1

Makhûl sade:

“Först uppenbarade Allâh:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över; det är trots.”2

Sedan avskaffade Herren (´azza wa djall) den versen, benådade muslimerna och sade:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

“Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och Bokens folks föda är tillåten för er och er föda är tillåten för dem.”

Han avskaffade den ena med den andra och förlovade Bokens folks mat.”

Det Makhûl (rahimahullâh) sade kan diskuteras. Bara för att Bokens folks mat är lovlig betyder det inte att man får äta det som inte slaktas i Allâhs namn. Ty de slaktar och offrar i Allâhs namn och betraktar handlingen som en dyrkan. Därför är det inte tillåtet att äta av andra hedningars och deras jämlikars slakt, ty de nämner inte Allâhs namn i samband med slakt. Därtill äter de inte bara det som är slaktat utan även självdöda djur.

15:5

26:121