Boken som eleverna måste studera och memorera

Lov och pris tillkommer Allâh. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans samtliga följeslagare.

Vidare:

Detta är kortfattade kommentarer på Shaykh och Imâm Ibn Abî Zayd al-Qayrawânîs förord vari han klargjorde Salafs lära. Han skrev det i sin avhandling inom Mâliks rättsskola. Jag har gett mina kommentarer under dess genomgång i moskén. De har redigerats och utgetts av den ädle Shaykh Fahd bin Ibrâhîm al-Fu´aym. Må Allâh belöna honom väl, förlåta mig, honom och Shaykh Ibn Abî Zayd och gagna med den här handlingen.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad.

Det här pedagogiska förordet måste skoleleverna undervisas och åläggas memorera på grund av dess vikt och stora nytta.