Bok i brudgåva

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: En man gifte sig med en kvinna och gav henne Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) bok ”al-Usûl ath-Thalâthah” i brudgåva. Räknas det som en nyttbar brudgåva?

Svar: Ja. Det är harmlöst.