Bojkottar besvärliga släktingar

Fråga: Får jag bojkotta och undvika mina släktingar som besvärar mig?

Svar: Nej. Var bra mot dem. Var bra mot dem ehuru de är dåliga mot dig. Det är det föreskrivna.