Bojkotta den som inte gör Tabdî´ på Abûl-Hasan al-Ma’ribî?

Fråga: Skall vi bojkotta den som inte gör Tabdî´ på Abûl-Hasan?

Svar: Om han är okunnig skall ni behandla honom milt. Om han däremot är omedgörlig skall ni bojkotta honom.