Boende i och inkassering av fastigheter byggda med räntepengar

Fråga: Får en person inkassera hyror från fastigheter som är byggda med räntepengar lånade av en bank? Är själva hyran lovlig?

Svar: Du menar att en person hyr en lägenhet som har byggts med räntepengar? Det är okej. Det är inga problem.

Fråga: Jag menar om det är tillåtet för personen som har byggt byggnaden att inkassera hyran och leva på den?

Svar: Det är harmlöst. Han skall ångra sig inför Allâh (´azza wa djall). Därtill skall han exkludera räntan som han har tagit emot. Han är faktiskt orättvist behandlad eftersom han har fått betala tillbaka mer än vad han har lånat. Det är inte han som har tagit emot ränta, utan betalat den. Personen som betalar ränta skall bara ångra sig. Han har inte tagit emot någon ränta för att exkludera den.