Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende?

Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber han den två Raka´ât. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försover sig till bönen eller glömmer bort den skall be den när han kommer på den.”

Han skall be bönen som han försov sig till eller glömde – precis samma bön och precis samma sätt. Om den var förkortad, förkortar han. Om den var fulltalig, ber han den fulltaligt.

Och om han påbörjade resan efter att bönetiden gått in, ber han den två Raka´ât. Poängen ligger i bönen, inte i dess tid.

Om han utelämnade bönen avsiktligt, såväl boende som resande, så skall han inte ta igen den. Den förblir på hans samvete om han så skall kompensera den med tusen böner. Bönen som avsiktligt bes efter dess är ogiltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Försenad bön tillhör inte Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) angelägenhet. Faktum är att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit det. Så vad skall han göra? Om han ångrar sig förlåter Allâh honom. Ångern kräver dock inte att han tar igen bönen.

1Muslim (1718).