Böckerna som vi inte ens tittar i

Det är förbjudet att titta i något som kan orsaka villfarelse, misstro och tvivel. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade att det är förbjudet att titta i, läsa och rapportera skolastikernas och de vilsna Ahl-ul-Bid´as böcker. al-Marrûdhî rapporterade att han sade:

”Jag är ingen skolastiker och följaktligen anser jag inte att det skall talas om något annat än Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther, följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) eller efterföljarna. Tal om allting annat är klandervärt.”

Ahmad bin Asram rapporterade att han sade till en man:

”Jag varnar dig för att sitta med debattörer och skolastiker.”