Böckerna som studenten skall läsa successivt

Fråga: Vi är en grupp studenter som undrar i fall vi skall memorera Shaykh-ul-Islâms ”al-Hamawiyyah”. Räcker det att förstå dogmen eller skall man memorera böcker som ”al-Wâsitiyyah” och andra?

Svar: Förr brukade studenterna memorera förordet till ”al-Hamawiyyah”. Det består av väldiga principer och regler. Dess förord skall memoreras eftersom det består av väldiga principer som avvisar de oliktänkande. Att memorera det underlättar för studenten att söka kunskap och känna kunskapen. Han kommer att besitta principer med vilka han klarar av att avveckla tvivel.

Men innan ”al-Hamawiyyah” finns det kortfattade dogmatiska böcker som måste memoreras och förstås dem med de lärda. Exempel på dessa böcker är Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) böcker ”Thalâthat-ul-Usûl”, ”Kashf-ush-Shubuhât” (som avvisar gravdyrkarna och avgudadyrkarna) och ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Dessa tre böcker är väldiga.

Därefter skall han läsa avvisningar av dem som förnekar namnen och egenskaperna; ”al-Wâsitiyyah”, ”al-Hamawiyyah” och ”at-Tadmuriyyah”. Dessa böcker skall studenten läsa successivt.