Böckerna som lär oss rätt lära och metodik

Fråga: Vilka trosrelaterade böcker rekommenderar ni? Skall vi bry oss om dagens böcker eller tidigare böcker?

Svar: De senare lärda beror på de tidigare lärda. De drar nytta av deras ljus. Grunden ligger i Qur’ânen och Sunnah när det kommer till trosläran, dyrkan, karaktärerna och affärerna. Därefter kommer Salafs böcker. De tog sin lära från Qur’ânen och Sunnah. Till dessa böcker hör de som vi har nämnt.

Till dem hör även Ibn Taymiyyahs, Ibn-ul-Qayyims, Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs och hans elevers böcker. Alla lär de läsaren de sanna lärorna och sunda metodikerna. Håll er till dem.

Angående de senare böckerna, är det få som undkommer avvikelse och innovationer. De som gör det är begränsade och kända. Exempel på dem är böcker skrivna av Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, al-Fawzân och deras jämlikar.