Böckerna som bör läras ut i Ramadhân

Fråga: Vilka böcker rekommenderar ni oss att läsa i Ramadhân?

Svar: Läs Qur’ân-verserna och hadîtherna som är relaterade till fastan och fastans dygd. Om du har nog med kunskap för att kunna förklara dem för människorna, gör du det. Annars räcker det att du läser upp dem för människorna. Läs upp Qur’ân-verserna och hadîtherna för människorna så att de kan höra dem.

Det finns böcker som är särskilt författade till Ramadhân. Exempelvis har Ibn Qâsim förkortat Ibn Radjabs bok ”Latâ’if-ul-Ma´ârif”. Förkortningen är bra. Den består av väldiga kuriosum. Den som inte har kunskap får läsa den och läsa upp den för människorna eftersom den är pålitlig och nyttig. Detsamma gäller boken ”al-Lu’lu’ wal-Mardjân fî Wadhâ’if Shahr Ramadhân” av vår Shaykh Ibrâhîm bin ´Ubayd Âl ´Abdil-Muhsin. Det är en nyttig bok och består av många och väldiga kuriosum. Han får läsa ur den med.