Böckerna nybörjaren inte skall läsa

Fråga: Vilken bok klargör de olika sekternas metodiker såsom Qadariyyah, Djahmiyyah, Khawâridj, Mu´tazilah och andra? Vilken bok är bäst i det ämnet?

Svar: Jag rekommenderar er inte att läsa sådant. Jag fruktar för er. Det är okej för personen som har en stabil kunskap och kännedom. En nybörjare skall inte läsa sådana ideologier. Det finns många böcker om ämnet. Ibn Hazm har en bok som heter ”al-Fisal fîl-Milal wan-Nihal”, ash-Shihristânî har en som heter ”al-Milal wan-Nihal”, Abûl-Hasan al-Ash´arî har en benämnd ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn och [´Abdul-Qâhir] al-Baghdâdî har en som heter ”al-Farq bayn al-Firaq”. Alla handlar om sekter och inriktningar och alla är tryckta. Jag rekommenderar er dock inte att läsa dem förrän ni får kött på benen.