Böcker som vi rekommenderar och böcker som vi varnar för

Fråga 10: Vilka böcker rekommenderar ni och vilka böcker varnar ni för?

Svar: Jag rekommenderar Qur’ânen, Sunnah och Salafs, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs över lag, böcker. De är otaliga. Den som eftersträvar det goda har mer än nog i deras böcker. Han behöver inte Ahl-ul-Bid´as böcker.

Jag varnar för Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâls böcker; Sûfiyyahs böcker, Khawâridjs böcker, Râfidhahs böcker, al-Ikhwân al-Muslimûns böcker, Qutbiyyûns böcker. De är allesammans Ahl-ul-Bid´as böcker. Jag varnar samfundets ungdomar för dem. Detsamma gäller dessa människors kassettband som avviker från Salafs metodik. Den som vill uppfostras utmed Allâhs sanna metodik och Salafs metodik skall veta att det finns fullt med referenser. Hela livet kan gå utan att man lyckas erhålla alla.

Vad är det som lockar honom till de vilsnas böcker? Redan från första dagen börjar han gå efter de vilsnas böcker. Hans argument är att han klarar av att urskilja; han hävdar att han tar det som är rätt och lämnar det som är orätt. Det slutar med att han tar det som är orätt och lämnar det som är rätt. Detta har som sagt hänt många människor.