Böcker som lär dig kalla

Fråga: Vilka böcker rekommenderar ni när det kommer till kallets tillvägagångssätt?

Svar: Exempelvis den här boken – Ighâthat-ul-Lahfân – som vi läser. Häri förklaras kallets tillvägagångssätt klart och tydligt och koncentrerat. Dessförinnan finns den ädla Qur’ânen. Reflektera över verserna som handlar om kallets tillvägagångssätt. Läs verserna som tar upp sändebudens budskap och kall till deras samfund. Läs det. Läs de pålitliga Qur’ân-tolkningarna kring det. Läs sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) biografi. Referera till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) biografi och titta hur han kallade på folket från början tills han dog. Hur kallade han på människorna? Gå på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg.

Att du skall följa en metodik som har uppfunnits av en grupp eller en sekt är fel. Följ sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. Följ inte andra metodiker. Varje sekt har en metodik som den följer. De glömmer sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg, Qur’ânen och alla andra sändebuds väg. De följer en viss individs metodik. De följer en viss sekts metodik. De lovar dem tro och lydnad. Det är inte korrekt. Det är endast sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och muslimska makthavare som lovas tro och lydnad och ingen annan.