Böcker för nybörjare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 68

Fråga: Jag är en nybörjare till student. Vilka böcker rekommenderar ni mig att läsa?

Svar: Om du har en lärare rekommenderar jag dig att följa hans instruktioner. Läraren vet hur studenten ska gå till väga för att motta kunskap. Om du inte har någon lärare råder jag dig att läsa kortfattade böcker. När det kommer till grammatik läser du ”al-Âdjurrûmiyyah”. Inom Tawhîd läser du Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker. Inom dogm läser du ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”. Inom Hadîth läser du ”´Umdat-ul-Ahkâm”. Inom Fiqh läser du ”Zâd-ul-Mustaqni´” och så vidare. Kortfattade böcker vill säga. Den som vill komma upp till taket kan inte hoppa upp dithän; han får ta trapporna, steg för steg. Därför varnar jag nybörjarna för att läsa stora verk, framför allt böcker som innehåller kontroverser och diskussioner. Det är alltså fel att en student refererar till böcker som ”al-Mughnî” och ”al-Madjmû´” då det finns risk att han tar fel på saker och ting varefter hans tänk fragmenteras. Med det sagt ska han koncentrera sig på en sak för att sedan, när hans kunskaper börjat utvidgas, blicka mot de stora verken.