Böcker är skatter

Ibn-ul-Djawzî sade:

”Jag ber Allâh skydda mig mot dessa människors vanor. Vi ser inte att de har starka viljor så att nybörjaren kan rätta sig efter dem eller gudsfruktan så att den avhållsamme kan gagnas av dem. Jag befaller er att läsa de lärdas böcker och biografier. Att läsa mycket av deras böcker är som att se dem. Poeten sade:

Jag gick miste om att se staden med mina ögon

förmodligen kommer jag att se staden med min hörsel

Jag skall berätta om mig själv. Jag kan inte få nog av att läsa böcker. När jag får syn på en bok för första gången så är det som att jag har hittat en skatt. Om jag säger att jag har läst 20.000 volymer så har jag faktiskt läst mer än så. Jag söker fortfarande efter böcker. När jag har läst dem har jag gagnats av de lärdas sätt, viljor, minne, vanor och utstickande kunskaper som inte känns till av den som inte läser.”