Böcker är din näring – välj nyttig näring

Det finns tre sorters böcker:

1 – Bra böcker.

2 – Dåliga böcker.

3 – Böcker som är ingetdera.

Se till att ha inte ha böcker som saknar godhet eller består av ondska. Det finns skönlitterära böcker, men de är bara slöseri med tid.

Det finns skadliga böcker som består av särskilda ideologier och metodiker. Sådana böcker skall du inte heller ha, oavsett om de berör metodiken eller dogmen. Exempel på dem är innovatörers böcker som skadar dogmen och revolutionära böcker som skadar metodiken.

Överlag skall du se till att inte ha några skadliga böcker. Böcker är själens mat och kroppens dryck. Om du livnär dig på sådana böcker råkar du ut för en väldig skada och avviker från studentens korrekta metodik.