Blottad blygd under bön

Fråga: Hur lyder domen om blygden blottas under bönen?

Svar: Sådant kan ske i följande fall:

1 – Om blygden blottas avsiktligt blir bönen ogiltig. I detta fall spelar det ingalunda roll hur mycket som blottas eller hur länge blygden blottas.

2 – Om blygden blottas oavsiktligt och endast lite syns av den, förblir bönen giltig.

3 – Om blygden blottas oavsiktligt och en stor bit av den syns under en kort stund, förblir bönen korrekt enligt den mest korrekta åsikten. Ett sådant scenario kan uppstå när man exempelvis står i Rukû´ och vinden blåser upp ens kläder som man omedelbart drar ned. I och med att tiden är kort och handlingen oavsiktlig, så är bönen giltig. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

4 – Om blygden blottas oavsiktligt och en stor bit av den syns under en lång stund där den bedjande inser sitt tillstånd först mot slutet av bönen, är bönen ogiltig. Ett av bönens villkor är ju att blygden täcks. Oftast brukar en person som denne vara försumlig – och Allâh vet bättre.

164:16