Blottad axel under Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Vad är domen för att blotta ena axeln, Idhtibâ´, under Tawâf-ul-Wadâ´?

Svar: Idhtibâ´ skall inte praktiseras under Tawâf-ul-Wadâ´. Då är man inte Muhrim längre. När man gör Tawâf-ul-Wadâ´, så gör man det i vanliga kläder och inte i underplagg, Izâr, och överplagg, Ridâ’. Och om han inte har vanliga kläder utan endast ett underplagg och ett överplagg, så skall han ändå inte praktisera Idhtibâ´ under denna Tawâf. Idhtibâ´ praktiseras endast i samband med Tawâf när man först kommer in i Makkah.