Blott två vatten i Qur’ânen och Sunnah

Vattnet nämns oinskränkt i Qur’ânen och Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade inte in det i renande och icke-renande. En sådan indelning går emot Qur’ânen och Sunnah. Allâh sade bara:

فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء

och inte kan finna vatten…”1

Jag har klargjort sakfrågan i andra sammanhang och klargjort att allt som kallas för ”vatten” är både rent och renande. Det spelar ingen roll om vattnet har brukats i obligatoriska, rekommenderade eller icke-rekommenderade reningar. Inte heller spelar det roll huruvida orenhet har hamnat i vattnet eller inte så länge man vet att den har omvandlats och upphört. Skulle spår av orenhet förbli blir vattnet förbjudet att brukas då det är förbjudet.

15:6