Blott två högtider

Fråga: Är födelsedagar och nationaldagar tillåtna?

Svar: Ingetdera är tillåtet. Ingetdera är tillåtet. De är förbjudna. Vi har bara två högtider: Fitr och Adhhâ.