Blott ett sätt att räkna Tasbîh

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/48)

Det har bekräftats hos Abû Dâwûd och andra att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde kvinnorna att räkna med fingertopparna och sade:

”De kommer att frågas och tala.”

Autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî.

Det är Sunnah när det kommer till att räkna föreskriven erinran. Därtill ska den ske med högerhanden och endast med högerhanden. Att räkna med båda händerna eller med hjälp av stenar går emot Sunnah. Ingenting har autentiserats om stenar, än mindre om radband.