Blott en väg till islamiskt samhälle

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 21-23

Den som bara säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan att förstå dess betydelse, eller förstår dess betydelse utan att tro på den, kommer inte att gagnas av den trosbekännelsen i efterlivet. Möjligtvis gagnas han i jordelivet under den islamiska domen, men inte i efterlivet. Därför måste kallet till Tawhîd vara i fokus i varje samhälle. Den islamiska rekryteringen som nästan alla grupper talar om för att frambringa ett islamiskt samhälle och ett islamiskt rike som styr med Allâhs lag måste fokusera sig på att kalla till dyrkan av Allâh allena. Dessa grupper kommer aldrig någonsin att uppnå sina mål förrän de inleder sin aktivitet liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde sin.

Återigen vill jag passa på att understryka att fokus på det prioriterade inte betyder att kallarna bara ska kalla till tron på trosbekännelsen och dess betydelse, ty Allâh (´azza wa djall) har fulländat vår religion. Faktum är att kallarna måste kalla till en allomfattande islam som inte är uppdelbar. När jag säger att kallarna ska måna om det viktigaste i islam, nämligen att lära muslimerna den sanna dogmen som resulterar från trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh, betyder det inte att de bara ska veta det. Trosbekännelsen medför ju också dyrkan som vår Herre (´azza wa djall) måste dyrkas med och att ingen annan än Han dyrkas. Denna ingående detaljering måste också adderas till förklaringen av trosbekännelsen.