Blott en tillåten exorcism

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av djinnerna om skydd, och kom på så sätt deras högmod att växa.”1

Att be djinner om hjälp och samtala med dem är ett sätt för en muslim att avvika från att vara Allâhs uppriktiga slav, något både Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har påbjudit honom att vara. Därför anser jag att besatta människor inte ska behandlas med mer än den exorcism som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Alla andra tillägg som att skriva ned Qur’ânen på saker och annat är enligt mig enkom lurendrejeri som en muslim inte ska sätta sin fot i.

172:6