Blott en man och en grupp får vårt fulla stöd

Varje muslim som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud måste avse att dyrka Allâh allena och lyda Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), gå efter det och följa det var han än finner det. Därtill skall han veta att följeslagarna är de bästa skapelserna efter profeterna.

Alltså skall han inte ge sitt fullständiga och allomfattande stöd till någon annan människa än till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och inte heller till någon annan grupp än till följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Vägledningen roterar runt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, och ingen annans följeslagare, i alla fall. Om de är enade om en sakfråga, är deras enighet inte fel till skillnad från en lärd persons anhängare; de kan faktiskt enas om fel.