Blott en grupp har rätt och är räddad

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”1

Religionerna innan oss delade upp sig i olika, falska ideologier. Varje grupp påstår att den har rätt. Det här samfundet skall också delas upp i sekter; alla är villfarelser bortsett från en enda grupp: Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som håller fast i Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah enligt följeslagarna, efterföljarna och alla tiders imamer. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den räddade gruppen sade han:

Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

16:159

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).