Blötning av underkläder efter urinering

Ibn Qudâmah sade:

Efter urinering är det rekommenderat att blöta könet och underkläderna för att avvärja tvångstankar. Då han känner av fukten intalar han sig själv att det är vattnet som han har skvätt.”

al-Hakam bin Sufyân sade:

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade urinerat tvådde han sig och skvätte vatten.”1

I en annan rapportering står det:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) urinera varefter han skvätte vatten på sitt kön.”2

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) brukade blöta sitt kön så att hans underkläder blev blöta.

När en man berättade för Imâm Ahmad att han upplevde fukt från könet, befallde han honom att skvätta vatten på könet efter urinering och sade:

Bry dig inte om det. Ignorera det bara.”

När al-Hasan, eller någon annan, fick liknande frågade sade han:

Ignorera det bara.” Men frågeställaren insisterade varvid han sade: ”Vill du provocera fram det? Ignorera det bara.”

1Abû Dâwûd (166) och al-Hâkim (1/227) som sade:

”Hadîthen är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (166).

2Abû Dâwûd (167). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (167).