Blöter kroppsdel med vattnet från skägget

Det finns olika åsikter huruvida det går att två sig med vatten som redan brukats till tvagning. Muhannâ, Ismâ´îl bin Sa´îd och ´Alî bin Sa´îd berättade att Ahmad sade om personen som glömmer tvätta en liten plats av kroppen efter sexuell orenhet och sedan blöter den med vattnet på hans blöta skägg eller hår:

Det är giltigt.”

Därefter nämnde han hadîthen1 i sakfrågan.

1ad-Dâraqutnî (1/347) som sade:

”Berättarkedjan saknar följeslagare.”