Blommor till den sjuke hör till de otrognas vanor

Fråga: Det har blivit vanligt att vissa sjukhus har blombutiker och vi märker hur vissa människor tar med sig blombuketter till patienterna. Vad är domen för detta?

Svar: Det har aldrig tillhört muslimernas vägledning att ge blommor, riktiga som tillverkade, till de sjuka på sjukhusen eller någon annanstans. Den här seden har kommit från de otrogna länderna via påverkade muslimer med svag tro. Dessa blommor gagnar inte den sjuke. De medför bara en liknelse av de otrogna och ingenting annat. Likaså består handlingen av slöseri med pengar. Det finns också en risk att blommorna medför en osund troslära så att man får för sig att blommorna är en anledning till boten. Baserat på det är det inte tillåtet att sälja, köpa eller skänka blommor på det angivna viset.

Det föreskrivna i samband med besök av sjuka är att man ber för deras bättring, ger dem hopp och lär dem det som de är i behov under sin sjukdom, vilket antyds av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd