Blodtörstige Ibn Lâdin

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

al-Madjrûhîn, sid. 31

Usâmah bin Lâdin:

  • Han tillhör de bedragna och lurade.

  • Jag tar avstånd från Usâmah bin Lâdin. Det är en blodtörstig man.

  • Kunskap ska inte tas från individer som Usâmah bin Lâdin och al-Mis´arî. Kunskap ska tas från de förträffliga lärde som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh Rabî´ bin Hâdî och Shaykh Sâlih al-Fawzân.